Ontstaan

Irioka werd opgericht in 2001 door 21 studenten aan het Iris Hogeschool Brussel, die later gefusioneerd is met Ehsal tot HUB en nu na fusionering met KAHO een nieuwe naam heeft gekregen, ODISEE. In haar eerste jaar bestond Irioka uit 120 leden. Het praesidium bestaat uit studenten van de richtingen: ‘Milieu en Preventiemanagement’, ‘Optiek en Optometrie’, ‘Sociaal werk’, ‘Medische beeldvorming’, ‘Verpleegkunde’ en ‘Ergotherapie’.

Betekenis

Irioka is een letterwoord met als betekenis:
IRI: Iris Hogeschool Brussel
O: Optiek en Optometrie
K: (k) En
A: Arbeidsorganisatie en gezondheid

Clubkleuren

ROOD – WIT – ZWART

Van alle clubs in Brussel en omstreken beschikt Irioka zonder twijfel over de mooiste clubkleuren. Deze komen overeen met de kleuren van de Iris Hogeschool Brussel.

Wapenschild

Het wapenschild van Irioka heeft de vorm van het heraldisch schild, horizontaal aan het hoofd en zonder puntige einde aan de voet. Het schild van Irioka kan opgesplitst worden in de volgende onderdelen: de benaming, het clubsymbool, het monogram en Vlaamse Leeuw.

De benaming, bovenaan het schild, is logischerwijs de naam Irioka, en heeft als achtergrond de hoofdkleur van de club, rood. Het clubsymbool, links bovenaan, bestaat uit een helm en een oog. De helm verwijst naar de richting arbeidsorganisatie en gezondheid (veiligheid staat immers centraal in deze opleiding). Het oog staat dan weer centraal in de opleiding Optiek en optometrie. Het monogram bestaat uit de letters V, C en F, beginletters van vivat, crescat en floreat, dooreengevlochten met de beginletter I (Irioka) en gevolgd door een uitroepteken. De Vlaamse Leeuw toont aan dat Irioka een Vlaamsgezinde club is.